Hoe zoeken uw cliënten op internet

02-01-2020 - Roy Romviel

Hoe zoeken uw cliënten op internet

Ruim driekwart van de mensen gebruikt internet als belangrijkste bron voor informatie over geestelijke en lichamelijke gezondheid. Voordat een cliënt een afspraak maakt bij uw praktijk googelt hij of zij naar klachten, mogelijke oorzaken en behandelvormen.

Daarom is het belangrijk om goed vindbaar te zijn op internet en duidelijk te laten zien wie u bent en wat u voor de cliënt kan betekenen.

Met de opkomst van het internet en de marktwerking in de zorg zijn cliënten veel bewuster en kritischer geworden. Ze gaan online zelf op zoek naar een zorgaanbieder die bij hun behoefte past. U kunt hier op inspelen door goed vindbaar te zijn op internet en duidelijk te laten zien wie u bent en wat u voor de cliënt kan betekenen.

De zoektocht van uw cliënt op internet:

In het vorige artikel schreven wij dat u op internet veel gerichter kunt adverteren; bijvoorbeeld op het juiste moment! U kunt uw boodschap en de inhoud afstemmen op de behoefte van de persoon.

Veelgebruikt hierin is het zogenaamde 4V-model, beschreven door Marian Draaisma (Marketing Director Pluryn Zorg) en Sjors van Leeuwen (Zorgmarketingplatform). Het beschrijft de vier fasen van de zoektocht van de cliënt op internet waarbij het allereerst draait om vindbaar te zijn voor de client om daarna met de juiste boodschap via het juiste kanaal en op het juiste moment de cliënt te verleiden, te veroveren en te verbinden. Nu is dit natuurlijk geredeneerd vanuit de grote zorginstellingen met bijbehorend budget en eigen communicatie-afdelingen, maar in het klein is dit ook vertaalbaar naar uw praktijk.

Vinden: Bewustwording & Oriënteren

Bent u goed zichtbaar en vindbaar voor de client? In deze eerste fase gaat het om naamsbekendheid, bereik en imago. Ze maken ze kennis met uw praktijk. Het is belangrijk dat u goed aanwezig bent met waardevolle informatie die uw client echt helpt in zijn zoektocht naar hun klacht en mogelijke oorzaken.

Verleiden: Oriënteren & Vergelijken

Als de cliënt uw praktijk en uw aanbod gevonden heeft en kent, is de volgende stap om hem te verleiden zich verder te oriënteren. Het doel is om ze goed te informeren en enthousiast te maken, zodat ze uw behandeling en visie als de beste keuze overwegen.

Veroveren: Vergelijken & Beslissen

Uw doelclienten kennen uw praktijk, begrijpen uw visie en weten zich in hun vragen en klachten gesteund. Ze zijn overtuigd dat uw praktijk de hem/haar de beste behandeling biedt.

Hoe kunt u hierop inspelen?

De basisvraag is hoe u op het gebied van vinden, verleiden, veroveren en verbinden uw doelcliënten het beste kunt ondersteunen bij het vervullen van hun (informatie) behoeften.

De eerste stap is dan ook om u te verplaatsen in uw doelclient. Waar zit hij mee? Wat wilt hij bereiken? En hoe kijkt hij aan tegen fysiotherapie? Welke informatie heeft hij nodig om een goede keuze te maken voor het oplossen van zijn probleem? Brainstorm over deze vragen en maak van de inzichten die u krijgt een kort verhaal van de reis van u doelclient. Vervolgens vertaalt u dat naar content.

Meer weten?

Neem contact met ons op, dan kunnen we samen bekijken of we iets voor u kunnen beteken en hoe. We doen dan na een eerste telefonisch gesprek waarin we uw wensen in kaart brengen een gratis scan van uw website en komen dan met een advies. 
Dit kan via onze contactpagina of telefonisch contact via 024-2403446